piątek, 30 września 2016

Czarno to widzę...

Protestuję, bo jestem człowiekiem. 
C Z Ł O W I E K I E M. 
Dlatego, że jestem kobietą również. 
Ale przede wszystkim dlatego, że jestem człowiekiem. 
A ktoś właśnie próbuje odebrać mi moje podstawowe prawa: prawo do życia i do decydowania o tym życiu oraz prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania.

AddThis